dhtax

Dịch vụ kế toán uy tín tại TPHCM

Là doanh nghiệp mới thành lập, nếu chưa mang viên chức kế toán, chưa mang kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán mang đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện những thủ tục, trả lời kế toán cho doanh nghiệp; hướng dẫn về sài hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, trả lời những quy định về luật thuế hiện hành. Công ty DHTax là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ về kế toán chuyên nghiệp và có kinh nghiệm cao.

Nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan tới việc thực hiện những thủ tục kế toán, thủ tục thuế nhưng quý khách muốn tiết kiệm giá tiền lúc mới khởi nghiệp, quý khách ko cần mang viên chức kế toán, kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm mà hãy uỷ thác cho chúng tôi thực hiện những công việc sau:
Thống kế thuế hàng tháng:

Soạn và nộp tờ những tờ khai GTGT, BC26, TNCN theo quy định
Lập phiếu thu – chi, phiếu xuất tinh – nhập kho.
Sổ nhật ký; sổ loại những tài khoản
Sổ quỹ tiền mặt; sổ quỹ tiền nhà băng
Sổ chi tiết hàng tồn kho; công nợ phải thu, phải trả
Lập bảng xuất tinh nhập tồn hàng hóa; bảng lương; soạn thảo hợp đồng
Thống kê thống kê…

Thống kế thuế theo quý

Soạn và nộp tờ những tờ khai GTGT, BC26, TNCN, TNDN theo quy định
3. Quyết toán thuế hàng năm:

Soạn và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN
Soạn và nộp báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, kết quả làm việc buôn bán, lưu chuyển tiền tệ

Chúng tôi sẽ hoàn thành đầy đủ các yêu cầu cũng như đảm bảo cho việc phát triển ổn đỉnh của doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán chuyên nghiệm. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các công ty khắc phục những khó khăn vướng phải. Dịch vụ kế toán uy tín tại TPHCM đảm bảo mang lại được sự hài lòng cho doanh nghiệp